Opwaardering Denderkaaien


De Dender loopt dwars door de Aalsterse binnenstad. Aalst wil de denderoevers opwaarderen en verkeersluwer maken. Nu domineert het autoverkeer maar het is de ambitie om de kaaien in te richten als een aangename ontmoetings- en verblijfsruimte met meer plaats voor wandelaars en fietsers. Wonen, werken en ontspannen aan het water wordt zo een aantrekkelijke troef voor Aalst.

Het meeste verkeer langs de Dender is in hoofdzaak doorgaand verkeer. De kaaien worden gebruikt als verbindingsweg tussen E40 / Parklaan en Wijngaardveld, de kortste route dwars door de binnenstad. Wil Aalst de Denderoevers opwaarderen tot een aangename verblijfsruimte dan moet dit doorgaand verkeer ontmoedigd worden. Bestemmingsverkeer dat in de stad moet zijn, moet uiteraard wel mogelijk blijven.

Van zodra de werken op de ring klaar zijn, wil de stad daarom éénrichtingsverkeer invoeren langs de kaaien. Om het doorgaand verkeer te verminderen, wordt de Pierre Corneliskaai vanaf de Zwarte Hoekbrug een éénrichtingsstraat tot aan de Walstraat (ter hoogte van de Syralparking), in diezelfde rijrichting. Zo ontstaat niet alleen een autoluwere Denderomgeving, maar zal ook het bestemmingsverkeer dat van Rechteroever naar het centrum wil veel vlotter kunnen rijden. Nu staat het verkeer van Rechteroever vaak in file aan de verkeerslichten aan de Sint-Annabrug. De druk op dit kruispunt zal fors verminderen bij éénrichtingsverkeer en auto’s zullen vlotter naar het centrum kunnen rijden.

De keuze van de rijrichting gaat samen met andere circulatiewijzigingen die gepland zijn. Verkeer vanuit Erembodegem kan via de Burchtstraat het centrum inrijden, en via de Leo Gheeraerdtslaan terug richting N9 rijden. Verkeer vanuit Herdersem en Wijngaardveld kan via de Pierre Corneliskaai richting Sint-Annabrug rijden, en vervolgens via de lus Vaartstraat – Esplanadestraat – Esplanade – Zeshoek – Denderstraat terug de Zwarte Hoekbrug bereiken, en vanaf hier weer via de Pierre Corneliskaai naar het Wijngaardveld rijden.

Een kaart met een overzicht van de circulatiewijzigingen kan u hier vinden.

Dankzij het éénrichtingsverkeer komt er ruimte vrij om de Denderkaaien op te waarderen. De Pierre Corneliskaai wordt tussen de Zwarte Hoekbrug en de Sint-Annabrug volledig heringericht. De parkeerplaatsen ruimen er plaats voor een aangename wandel- en fietsboulevard langs het water. De parkeernoden worden immers opgevangen door de nieuwe pendelparking aan de overkant van het water met 250 parkeerplaatsen méér dan vroeger. De hele achterzijde van het station wordt omgetoverd tot een aangenaam gebied met groen, pleinen en een comfortabele as voor zwakke weggebruikers langs de Dender.

In 2018 komt er een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers over de Dender. Die brug verbindt de hernieuwde stationsomgeving op linkeroever met een verkeersluwe Denderkaai op rechteroever.

De fietser is een belangrijke winnaar in deze transformatie van de Denderkaaien. Langsheen de Dender is er heel veel fietsverkeer. Vanaf Dendermonde tot Geraardsbergen kan je bijna onafgebroken op veilige fietspaden of jaagpaden rijden. Enkel in Aalst is er een belangrijke missing link op deze fietsroute. Door het doorgaand verkeer weg te halen van de Denderkaaien, ontstaat de nodige ruimte om kwalitatieve fietspaden aan te leggen.